Từ khóa: tấm làm mát

Tấm làm mát

1. Giới thiệu về tấm làm mát chăn nuôi chất lượng cao: Tấm làm mát chăn nuôi (hay tấm trao đổi nhiệt ) có chức năng biến đổi khí nóng thành luồng khí mát lạnh mang lại bầu ...

Tấm làm mát cooling pad 1800x600x150mm chất lượng giá rẻ

1. Giới thiệu về tấm làm mát cooling pad 1800x600x150mm chất lượng giá rẻ  Tấm làm mát – tấm cooling pad (tấm trao đổi nhiệt) có chức năng biến đổi khí nóng thành luồng khí ...