Từ khóa: tấm cooling pad

Cooling pad

1. Giới thiệu về tấm làm mát Cooling Pad Cooling Pad (hay tấm làm mát không khí ) có chức năng biến đổi khí nóng thành luồng khí mát lạnh mang lại bầu không khí mát lành, dễ ...