Giá gia cầm hôm nay

Đầu tuần, giá gia cầm hôm nay nhìn chung bình ổn ở hầu hết các địa phương, duy chỉ có giá vịt tại Nghệ An giảm nhẹ 2.000 VNĐ/kg, giữ mốc 44.000 VNĐ/kg.

Giá gia cầm hôm nay nhìn chung không có thay đổi lớn, hầu hết các tỉnh, TP đều giữ nguyên giá bán như cuối tuần trước. Duy chỉ có chút thay đổi nhỏ tại Nghệ An, giá vịt hôm nay giảm nhẹ 2.000 VNĐ/kg so với tuần trước. Nhìn chung giá bán khá bình ổn, không quá cao cũng không quá thấp.

1. Bảng giá gà hôm nay 03/04

Tỉnh/thành Gà Mía (Đơn vị: VND/kg) Gà Minh Dư (Đơn vị: VND/kg) Gà Ri (Đơn vị: VND/kg) Gà Nòi (Đơn vị: VND/kg)
Hồ Chí Minh   50.000    
Đồng Nai   49.000    
Cần Thơ       67.000
Đắk Lắk   51.000    
Nghệ An 72.000 50.000 50.000  
Phú Thọ 75.000 50.000 50.000  
Hà Nội 75.000      

Giá gà hôm nay tại tất cả các địa phương trên cả nước không ghi nhận chênh lệch nào so với cuối tuần trước. Già Mía giữ vững mức từ 72.000 – 75.000 VNĐ/kg, gà Minh Dư là 49.000 – 51.000 VNĐ/kg, gà Ri là 50.000 VNĐ/kg và gà Nòi là 67.000 VNĐ/kg.

Giá gà hôm nay ngày 03/04Giá gà hôm nay ngày 03/04

2. Bảng giá vịt hôm nay 03/04

Tỉnh/thành Giá vịt (Đơn vị: VND/kg)
Hồ Chí Minh 49.000
Đồng Nai 48.000
Cần Thơ 52.000
Đắk Lắk 44.000
Nghệ An 44.000
Phú Thọ 46.000
Hà Nội 46.000

Giá vịt hôm nay tiếp tục ghi nhận thay đổi mới tại tỉnh Nghệ An. Cụ thể, giá vịt Nghệ An giảm từ 46.000 VNĐ/kg xuống còn 44.000 VNĐ/kg, chênh lệch 2.000 VNĐ/kg, cùng với Đắk Lắk trở thành các địa phương có giá vịt thấp nhất cả nước, trong khi đó, giá vịt cao nhất là tại TP Cần Thơ.

Giá vịt hôm nay ngày 03/04Giá vịt hôm nay ngày 03/04

3. Bảng giá trứng gà hôm nay 03/04

Tỉnh/thành Trứng gà trắng (Đơn vị: VND/kg) Trứng gà đỏ (Đơn vị: VND/kg)
Đồng Nai 1.900 2.000
Cần Thơ 2.000  
Bình Định 1.900 1.600
Nghệ An 2.000  
Bến Tre 2.000  
Hà Nam 1.600  
Hà Nội 1.800 1.800

Giá trứng gà hôm nay tiếp tục thêm một ngày bình ổn, không có biến động nào trong thời gian dài. Mặt hàng trứng gà đỏ và trứng gà trắng có giá bán dao động từ 1.600 – 2.000 VNĐ/kg, giá trứng tiếp tục ở mức thấp, không có dấu hiệu khởi sắc trong tương lai.

Giá trứng gà hôm nay ngày 03/04

Giá trứng gà hôm nay ngày 03/04

Nguồn: bachhoaxanh.com

Facebook