Dự báo mới nhất về thời gian

Dự báo mới nhất về thời gian kết thúc nắng nóng gay gắt ở cả ba miền

Cơ quan khí tượng cho biết tình trạng nắng nóng gay gắt ở một số tỉnh thành Bắc Bộ có thể kéo dài đến ngày 7.4.

Facebook